Het is duidelijk dat zinloos geweld en andere vormen van agressie een hot issue zijn
in onze samenleving. Je kunt de krant niet open slaan of je wordt geconfronteerd met een verhaal waar agressie en geweld de boventoon voeren. Het is ook vaak de gewone burger die hier onverwachts mee in aanraking komt en
gedwongen wordt om te handelen.

Mensen moeten leren om zichzelf te verdedigen en bewust te handelen in noodsituaties. Geen enkele situatie is hetzelfde, maar de basis van de zelfverdediging is wel altijd toepasbaar!

Groep Foto